Colònies escolars
Les escoles que desitgin realitzar una estada a les nostres cases de colònies es poden contactar a través de:
Grups & Esdeveniments
Si voleu venir a les nostres cases o venir a celebrar un esdeveniment podeu reservar a través de:
Turisme familiar
Viu una estada a les nostres cases de colònies i gaudeix d'un entorn únic.
Mesures COVID19

A continuació, us presentem les mesures d’actuació i prevenció que es desenvolupen als nostres centres durant les colònies escolars per a que es puguin realitzar de forma segura.

Aquestes mesures estan supeditades als canvis que puguin realitzar les autoritats sanitàries amb el temps.

Desinfecció

Les instal·lacions han estat desinfectades prèviament i es desinfectaran de forma continuada durant la temporada escolar amb una empresa certificada. Tant les habitacions com les zones comunes.

Neteja

Més freqüència de neteja i higienització de les habitacions i en espais comuns, dues o tres vegades per dia. Els espais de més concurrència es netegen després de cada ús.

Dispensadors i higiene personal

Ubicats a totes les habitacions i entrades a zones comuns com menjadors, halls, sales polivalents, classes, etc. També es disposarà de dispensadors portàtils per camps esportius i zones exteriors. Es realitzarà un rentat de mans habitual a l’inici i final de cada activitat.

Ventilació

Les instal·lacions interiors es ventilaran 3 vegades al dia un mínim de 10 minuts per ventilació.

Instal·lacions segures

Les nostres instal·lacions compleixen amb totes les normatives exigides per les autoritats amb controls i inspeccions periòdiques en relació a incendis, electricitat, gas, analítiques d’aigua de consum i piscines, control de legionel·la i plagues, etc. Disposem d’un sistema d’autocontrol (APPCC) amb registres diaris de cuina, neteja i manteniment.

Habitacions reduïdes

Totes les habitacions d’Edulònia són de capacitat reduïda amb un màxim de 6 alumnes per estança. Totes les habitacions disposen de lavabo propi i armaris individuals. Les habitacions han estat adaptades per complir amb els protocols específics de prevenció de la COVID19.

Blocs d'habitacions exclusius

Cada escola disposarà d’un bloc d’habitacions propi, que no compartirà amb cap altra grup, evitant així la interacció entre escoles diferents.

Servei de menjador

S'eliminen les zones bufet i self-service i se serveixen plats de manera individual. No hi ha material que pugui tocar més d'una persona: ampolles de quètxup, tovallons… Les taules del menjador es netegen i desinfecten després de cada servei i tenen la separació corresponent i complint la distància mínima entre taules.

Torns de menjador

Cada grup d’escola tindrà assignada una hora d’entrada als diferents menjadors habilitats. No compartiran en cap moment amb cap altre grup de la casa.

Distribució de taules
La distribució de les taules del menjador serà informada durant el procés de check-in a l'arribar a la casa. A cada taula hi haurà com a màxim 6 persones del mateix grup estable de convivència. En tot moment es respectarà l'aforament i distàncies permeses.
Auditoria i seguretat alimentària

Disposem d'una empresa que assessora i assegura el compliment de la normativa sanitària vigent en tots els processos, així com, en la correcta gestió d'al·lèrgia o intoleràncies alimentàries i s'encarrega de la formació contínua per a garantir un servei de qualitat i seguretat.

Aforament permès

Es redueix l'aforament de les aules (màxim 5 alumnes) sales polivalents i menjador per a garantir la distància de seguretat entre alumnes.

Control accessos

La instal·lació romandrà totalment tancada les 24 hores del dia. Els accessos seran controlats i autoritzats pel personal de recepció i es prendrà la temperatura prèvia a l'entrada. S'habilitarà dos tipus d'accessos, un per a proveïdors externs i un altre per a staff propi, entrada i sortida de clients. Estaran diferenciats amb la senyalística corresponent.

Admissions

A causa de les mesures de seguretat no podran assistir a les colònies els participants amb algun símptoma compatible amb la COVID19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol altre quadre infecciós. Tampoc podran haver tingut cap contacte amb alguna persona amb positiu confirmat en els 10 dies anteriors. És obligatori estar al corrent del calendari de vacunacions.

Control d'entrada

A l’arribar es prendrà temperatura a tots els alumnes i mestres i es farà un primer rentat i desinfectat de mans.

COVID19 Pack

S’entregarà un kit per cada escola amb gel hidroalcohòlic, tovallons de paper, guants, líquid desinfectant de superfícies i mascaretes d’emergència de recanvi.

Zones verdes

Les nostres cases de colònies se situen en plena naturalesa i a llocs denominats oficialment zones verdes amb baix nivell de risc de contagi.

Assignació d'espais propis

El primer dia s’assignarà diferents espais d’ús exclusiu per cada grup o escola. Aquests espais estaran delimitats i senyalitzats amb colors.

Ús de mascaretes

Els alumnes, mestres i monitors hauran de portar mascaretes durant la realització d’activitats i quan no es pugui garantir la distància de seguretat, seguint les mateixes directrius que està aplicant el Departament d’Educació a les Escoles. El personal del centre (cuineres, neteja...) portarà sempre mascaretes per garantir la seguretat de tots.

Activitats segures

Totes les activitats han estat redissenyades per tal de complir les distàncies de seguretat entre els participants. Gairebé totes es fan a l’exterior gaudint dels entorns verds que disposem a les nostres cases.

Emotional Trip

Hem preparat un conjunt d’activitats per tal de reforçar el treball emocional que es pugui fer a l’escola aprofitant la convivència de les colònies escolars.