TREBALLS DE SÍNTESI

Pensats per aprofundir en una temàtica en concret des de totes les àrees curriculars. Aquest bloc d’activitats està pensat pels estudiants d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) per realitzar a la casa de colònies en estades de tres dies o més. Aquestes activitats estan complementades per un dossier d’exercicis per fer durant l’estada i també amb activitats d’ampliació per després de l’estada.

A partir de les guies de cada àmbit on s’expliquen totes les activitats per centres d’interès (temàtiques) cal que escolliu les activitats que voleu realitzar a la casa de colònies durant la vostra estada per configurar així les activitats del treball de síntesi. D’aquesta manera, amb les activitats escollides es crea el dossier d’exercicis definitiu.

El valor principal que es vol destacar durant el crèdit de síntesi és el treball en equip, indispensable per a la bona realització de les feines. També, serà molt important que els alumnes siguin capaços de tenir certa capacitat d’autonomia, buscant ells mateixos la col·laboració amb els seus companys per a assolir l’èxit final de les activitats.

Competències i objectius:

Objectius generals

 • Tenir habilitats socials per relacionar-se i cooperar en el petit grup de treball
 • Treballar en equip
 • Establir relacions de grup entre iguals.
 • Fomentar la iniciativa personal
 • Cooperar amb el treball per aconseguir objectius
 • Definir els propis objectius, i del grup.
 • Conèixer les pròpies limitacions.
 • Crear autonomia per assolir els reptes proposats.
 • Crear una actitud de respecte en la convivència i interès per conèixer.
 • Ser capaç de trobar estratègies que resolguin els dubtes i problemes que sorgeixin.
 • Desenvolupar vocabulari específic.

Competències bàsiques

 • Comunicativa lingüística i audiovisual
 • Artística i cultural
 • Tractament de la informació i digital
 • Matemàtica
 • Aprendre a aprendre
 • Autonomia i iniciativa personal
 • Coneixement i la interacció amb el món físic
 • Social i ciutadana

Opcions de Treballs de Síntesi per cases:

TREBALLS DE SÍNTESI
TREBALLS DE SÍNTESI
La Capella (Poblet)PradesTamarit
El bosc de PobletEdulònia ProductionsLa Costa Mediterrània; un mar per descobrir
La conca, un passat molt presentMuntanyes de Prades; una font de recursos, cultura i biodiversitatRevivim la Tàrraco Romana