Colònies escolars
Les escoles que desitgin realitzar una estada a les nostres cases de colònies es poden contactar a través de:
Grups & Esdeveniments
Si voleu venir a les nostres cases o venir a celebrar un esdeveniment podeu reservar a través de:
Turisme familiar
Viu una estada a les nostres cases de colònies i gaudeix d'un entorn únic.
Tornar

Fer colònies en un entorn segur i divertit és possible

El Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19, estableix que els centres poden dur a terme colònies escolars sempre que es garanteixin uns grups estables de convivència. En Edulònia complim amb la normativa i amb els protocols d’acció i prevenció per poder garantir un espai segur i divertit d’aprenentatge pels nens.


El departament d’Educació permet la realització de colònies escolars, sortides, i altres activitats lectives fora del centre escolar, tenint en compte que les sortides de més d’un dia fora del municipi s'hauran d’iniciar abans del divendres a les 6:00h i podran retornar durant el període de limitació de la mobilitat sense cap inconvenient. Per garantir la seguretat i la salut, tant dels mestres com dels alumnes, en totes les activitats de lleure que es duguin a terme en les nostres cases de colònies els nens estaran dividits en grups de convivència estables definits per l’activitat lectiva.


Marxar de colònies és necessari per a la formació personal, social, cultural i intel·lectual dels nens i nenes. A causa de la situació actual de la pandèmia, els més petits han vist reduït el seu temps de socialització i interacció amb altres nens de la seva mateixa edat. Des de Edulònia creiem que ara més que mai han de poder continuar gaudint d’un espai on aprendre a través d’activitats lúdiques i pedagògiques que no es poden realitzar dintre de les parets d’una aula.

En les nostres cases de colònies a Tamarit, Vallclara, Prades i Poblet els monitors creen un clima de confiança on els més petits se senten acollits. Els nens aprenen valors com l'autonomia, el diàleg, la cooperació i la solidaritat que utilitzaran en el seu futur i dintre de les aules. Associar la seva estança de colònies a l’empatia i al respecte ajuda a combatre l’assetjament escolar i crea relacions afectives i respectuoses. Tot això, en un entorn envoltat de natura que facilita l’aprenentatge vivencial, ja que poden mirar i tocar els elements del seu voltant. 

Les principals mesures d’acció i prevenció de la Covid-19 que es duran a terme a Edulonia seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries són les següents:

  • - Totes les instal·lacions seran desinfectades prèviament a l’arribada dels nens i durant la seva estança per una empresa certificada.
  • - En les entrades a zones comuns els nens i els professors tindran a la seva disposició un dispensador de gel. Abans i després de cada activitat els nens s’hauran de rentar les mans.
  • - Les instal·lacions es ventilaran tres vegades al dia durant un mínim de 10 minuts.
  • - En les habitacions conviuran sis nens com a màxim i sempre del mateix grup de convivència.
  • - Cada escola tindrà el seu propi bloc d’habitacions de manera que mai es barrejaran nens de diferents escoles.
  • - En el servei de menjador s’ha eliminat el bufet i les zones d’autoservei. Se serviran plats individuals.
  • - Els participants amb algun símptoma compatible amb la Covid-19 o que hagin estat en contacte amb un positiu en els deu dies abans de l’inici de l’estada no podran venir a les colònies.
  • - Els estudiants, monitors, i professors hauran de portar mascareta durant les activitats i quan no es pugui garantir la distància de seguretat.
  • - Totes les activitats han sigut redissenyades per complir amb la distància de seguretat entre els participants. A més, les nostres cases de colònies es troben en espais oberts que han sigut qualificats oficialment com a zones de baix risc de contagi.

 

Per una informació més detallada de les mesures de Covid-19 visiteu el següent enllaç

 

Ja heu decidit a quina casa de colònies fareu la vostra estança?

03 Nov 2020